15 Mar 2018

To have a bit of a practise before the big day...................
Dóchas linn Naomh Pádraig,
St. Patrick is our hope
Aspal mór na hÉireann,
The great apostle of Ireland
Ainm oirirc gléigeal,
A bright and splendid name
Solas mór an tsaoil é.
The great light of the world
D'fhill le soiscéal grá dúinn
Returned to the gospel we loved
ainneioin blianta 'ngéibheann,
despite years in jail,
Grá mór Mhac na páirte
d'fhuascail cách ón daorbhroid.


Sléibhte, gleannta, mánna.

The hills, glens and plains
'S bailte móra na h-Éireann,
And the towns of Ireland
Ghlan sé iad go deo dúinn
He cleansed them for ever for us
Míle glóir dár Naomh dhíl.
A thousand glories to our beloved saint
Iarraimíd ort, a Phádraig,
We ask you, Patrick,
Guí orainne, Gaela,
To pray for us, Irish
Dia linn lá 'gus óiche
May God be with us day and night
'S Pádraig Aspal Éireann.
And Patrick apostle of Ireland

No comments:

Post a Comment