25 May 2012

The Seven Rejoices of Mary - Noirin Ni Riain
Here are two versions of ' The Seven Rejoices of Mary' both performed by Noirin Ni Riain. The first is the traditional Irish 'Seacht Suáilci Na Maighdine Muire' taken from the album Vox de Nube, whilst the second is in English (accompanied by the monks of Glenstal Abbey) and taken from the album The Darkest Midnight.


LYRICS:


An chéad suáilce fuair an Mhaighdean Bheannaithe
ba í sin an tsuáilce mhór
suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
go bhfuair sí a haon mhac beo.


An dara suáilce fuair an Mhaighdean Bheannaithe
ba í sin an tsuáilce mhór
suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
go deachaidh sé a léamh na leabhar.


An triú suáilce fuair an Mhaighdean Bheannaithe
ba í sin an tsuáilce mhór
suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
gur thug uirthi bláth na n-ord.


An ceathrú suáilce fuair an Mhaighdean Bheannaithe
ba í sin an tsuáilce mhór
suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
gurbh é fhéin an Slánaitheoir.


An cúigiú suáilce fuair an Mhaighdean Bheannaithe
ba í sin an tsuáilce mhór
suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
go ndearna sé na mairbh beo.


An séú suáilce fuair an Mhaighdean Bheannaithe
ba í sin an tsuáilce mhór
suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
gur thug sé fíon le hól.


An seachtú suáilce fuair an Mhaighdean Bheannaithe
ba í sin an tsuáilce mhór
suáilce a fuair sí óna haonmhac uasal
go dtabharfadh sé í suas ar neamh.


ENGLISH TRANSLATION:


The first rejoice Our Lady got,
It was the rejoice of one,
It was the rejoice of Her dear Son when He
was born young


The second rejoice Our Lady got,
It was the rejoice of two,
It was the rejoice of Her dear Son when He
was sent to school.


The third rejoice Our Lady got,
It was the rejoice of three,
It was the rejoice of Her dear Son when He
led the blind to see.


The next rejoice Our Lady got,
It was the rejoice of four,
It was the rejoice of Her dear Son when He
read the Bible oer.


The next rejoice Our Lady got,
It was the rejoice of five,
It was the rejoice of Her dear Son when He
raised the dead to life.


The next rejoice Our Lady got,
It was the rejoice of six,
It was the rejoice of Her dear Son when He
carried the crucifix.


The next rejoice Our Lady got,
It was the rejoice of seven,
It was the rejoice of Her dear Son when He
opened the gates of heaven

No comments:

Post a Comment